Terms and conditions


VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Hundesprog.dk ejes og bestyres af
Karina Berit Rasmussen
Tanavej 19
2770 Kastrup
CVR-nummer: 33 02 48 51 
Telefon: + 45 20 61 62 23
E-mail: info@hundesprog.dk
Web-adresse: www.hundesprog.dk

Når du afgiver bestilling accepterer du nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelserne relaterer sig til brugen af Hundesprog.dk's webshop lokaliseret på web-adressen www.hundesprog.dk. Betingelserne vedrører også køb og tilmelding af kurser, foredrag, uddannelser og tilmelding til Hundesprog.dk's Klub abonnement, ligeledes foretaget på web-adresse www.hundesprog.dk.
De personlige informationer du videregiver til Hundesprog.dk vil udelukkende blive brugt til at opfylde Hundesprog.dk's webshops forpligtelser og dermed sikre dig den bedste service.

De oplysninger vi beder om dig som del af dit køb, er dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Hundesprog.dk har ikke adgang til dine kortoplysninger, som du opgiver i betalingsvinduet.

BESTILLING / TILMELDING
Alle aftaler hos Hundesprog.dk og på www.hundesprog.dk indgås på dansk.
Når du har tilmeldt dig et kursus, herunder onlinekursus, foredrag, uddannelse og Klub-medlemskab, eller købt et fysisk produkt på www.hundesprog.dk, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilket produkt du har bestilt / tilmeldt dig. Hundesprog.dk tager kontakt til dig såfremt ordren ikke kan ekspederes (udsolgte varer m.v.).
Ved tilmelding til arrangementer, kurser mv. tilmeldes du automatisk vores nyhedsbrev.

PRISER
Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Kurser i forbindelse med uddannelse samt foredrag er fritaget for moms. 

BETALINGER
Hundesprog.dk tager imod følgende betalingskort:
Dankort, Visa / Elektron og MasterCard. Der kan også betales via MobilePay efter aftale med Hundesprog.dk
For alle betalingsformer gælder, at alle informationer sendes krypteret, og Hundesprog.dk modtager ingen informationer om din konto, kortoplysninger eller lignende. Vi modtager udelukkende besked om at købet / tilmeldingen er betalt.
På www.hundesprog.dk pålægges betalingsgebyr afhængig af korttype. 
Efter bestilling og tilmelding foretaget på www.hundesprog.dk modtager du en ordrebekræftelse via mail. Hundesprog.dk tager kontakt til dig såfremt ordren ikke kan ekspederes. (udsolgte varer m.v.)

RETTIGHEDER
Hundesprog.dk har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt eller i direkte eller indirekte konkurrence med Hundesprog.dk. Hundesprog.dk og Karina Berit Rasmussens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. 

Såfremt det købte eller Hundesprog.dk's og Karina Berit Rasmussens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Hundesprog.dk berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt overtrædelse.

Hundesprog.dk er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

FORTRYDELSESRET
I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på jvf. Lov om forbrugeraftaler. Det betyder, at når du køber digitale produkter, hvor du modtager hele eller dele af materialet med det samme ved køb, så bortfalder fortrydelsesretten. 

Der er ingen fortrydelsesret på billetter købt til foredrag og arrangementer ligesom der gælder særlige regler ved konsultationer.

Du har 14 dage til at meddele Hundesprog.dk, at du fortryder købet. Den dag, du modtager varen eller foretager en tilmelding/bestilling, tæller ikke med i de 14 dage. Herefter har du 14 dage til at sende varen retur.

Der er, som oplyst ved købet, ingen returret på signerede bøger.

KURSER
Ved køb af kurser er der 14 dages fortrydelsesret fra købsdagen/bestillingsdagen. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold (dvs. bla. online kurser), som ikke leveres på et fysisk medium. Køberen kan ikke påberåbe sig fortrydelsesret efter kursusstart. Er der mere end 14 dage til start, og fortryder du købet, skal Hundesprog.dk underrettes herom senest 14 dage efter købet. Indbetalingen returneres minus depositum hurtigst muligt, dog indenfor maks. fem måneder fra kursusstart. Er der under 14 dage til forløbet starter, tilbagebetales beløbet ikke uanset årsag. Ønsker du at melde afbud til et specifikt kursus, du har tilmeldt dig, skal det ske senest 7 dage før afholdelse til info@hundesprog.dk, ellers regnes kurset for afholdt.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter.

Du har adgang til kursusmaterialet i den periode kurset løber, hvorefter du ikke længere har adgang. Der kan til nogle kurser være adgang i længere tid - dette er oplyst på velkomstsiden. 

KONSULTATION
Ved indbetaling af depositum accepterer du betingelserne for konsultationen samt den aftalte dato og tid, og du accepterer også at indbetalt depositum ikke tilbagebetales ved afbud uanset årsag. (se også under ansvarsbegrænsning). Ved aflysning under 24 før opkræves fuldt beløb / tilbagebetales indbetalt beløb ikke. 

ONLINE KLUB
Du har adgang til materialet i klubben i den periode du er med i klubben. Melder du dig ud, forsvinder din adgang til materialet samtidig. Udmeldelse af onlineklubben skal ske senest 5 dage før trækning, da vi ellers ikke kan nå at stoppe betalingen.

ONLINE FOREDRAG
Der gives ikke penge retur, hvis du bliver forhindret i at deltage. Det er dit eget ansvar at teknikken fungerer - får du ingen lyd eller billede igennem, så prøv at genstarte. Virker det ikke, så log af med det samme. 

UDDANNELSE 
Hundesprog ejer retten til alt materiale, der udleveres under uddannelsen. Som uddannet har man ikke ret til efterfølgende at anvende undervisningsmaterialet eller omskrivninger heraf i forbindelse med undervisning og uddannelse. Lever kursisten ikke op til de krav, der stilles, er Hundesprog til enhver tid berettiget til at standse forløbet uden tilbagebetaling af kursusbeløb. Stoppes uddannelsen vil adgangen til onlinemateriale omgående blive lukket.  

ANSVARSBEGRÆNSNING
Hundesprog.dk og Karina Berit Rasmussen er på ingen måde ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab. Forbrugeren er klar over, at der ikke gives nogen garanti på ydelserne ligesom det er op til forbrugeren selv at sørge for succes. Hundesprog.dk og Karina Berit Rasmussen er ikke ansvarlig for forbrugerens evt. manglende evne til at forstå og bruge materialet.

Når Karina Berit Rasmussen underviser og rådgiver, gør hun det på baggrund af hendes erfaring, uddannelse og løbende efteruddannelse. Hvordan hendes rådgivning bruges i praksis, har hun ingen kontrol med og kan derfor ikke stilles til ansvar for udeblevne resultater, ødelæggelser, skader mm.

DATAPOLITIK
Hundesprog.dk indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er, at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Hundesprog.dk har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

KLAGEADGANG FOR FORBRUGERE
Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Hundesprog på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

TAK FOR DIT KØB